Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

Aktivitetskalender 2017

29.01.2017 kl. 12:04
Denna aktivitetskalender upptar föreningens medlemsaktiviteter under innevarande år. I den takt detaljerna kring aktiviteterna kan slås fast, kommer närmare information om dessa att finnas tillgänglig här på föreningens hemsida. Läs här om program, transporter och tidtabeller samt anmälningar till kommande evenemang.

Den 28 januari kl.12.30
På den sk. Tammisunnuntai deltar föreningens representanter tillsammans med medlemmar från Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys i uppvaktningen och kransnedläggningen vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och tyska stupade soldater i Gamla Kyrkans skvär.

Den 6 februari kl.12.00
Uppvaktning vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa.

Den 11 februari kl. 12.00
Uppvaktningen med kransnedläggning vid Sigurds-, Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke i Elisabetsskvären i Helsingfors. På uppvaktningen följer en gemensam lunch.

Den 28 mars kl. 18.00
Föreningens stadgeenliga vårmöte med föredrag hålls i Tekniskas Salar i Helsingfors. Separat kallelse ingår på annan plats i detta nummer av tidningen. Se också www.frihetskriget.fi/aktuellt .

Den 2 april kl.12.00
Uppvaktning på kyrkogården i Nagu vid minnesstenen över 7 fallna tyska soldater i Mielis och Lohm 4.4.1918.

Den 3 april kl. 12.00
Uppvaktning vid Frihetsmonumentet i Hangö.

Den 12 april kl.12.00
Uppvaktning till minnet av Helsingfors befrielse i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Den 19 april kl.12.00
Uppvaktning först vid minnesmärket invid Sibbo gamla kyrka och sedan vid minnesmärket invid domkyrkan i Borgå. Därefter gemensam lunch i Borgå.
                                    
Den 16 maj kl.12.00
Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Den 17 maj kl.18.00
Föreningen inbjuder till en festmiddag, en s.k. Mannerheimmiddag, på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade på dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas nu för fjärde gången och är sålunda en årligen återkommande högtidlig tradition för medlemmarna. Se www.frihetskriget.fi/aktuellt .

Tredje veckoslutet i maj
Traditionsförbundets sommardagar i Parola. Se www.frihetskriget.fi/aktuellt.

Tredje söndagen i maj kl.12.00
Föreningens representanter uppvaktar på de stupades dag vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa.

Den 11 augusti, en minnesdag
I november 2017 har det förflutit 100 år sedan den tyska ubåten UC-57 landsatte ett antal i Tyskland utbildade unga finländare, jägare, samt krigsmateriel vid Hamnskär utanför Lovisa. Minnesdagen innehåller en gemensam utfärd till Hamnskär, kransnedläggning vid minnesmärket där och en minnesmåltid i Lovisa. Se www.frihetskriget.fi/aktuellt.

Den 7 och 8 oktober
Medlemsresa till Tallin med Viking Line. Detaljerat program i augustinumret av Veteranen av år 1918 och på www.frihetskriget.fi/aktuellt.

I oktober
Föreningens stadgeenliga höstmöte med föredrag. Tid och plats för mötet diskuteras på föreningens vårmöte den 28 mars kl.18 00. Separat kallelse publiceras i höstens nummer av denna tidskrift och på www.frihetskriget.fi/aktuellt.

Den 6 decemberkl.12.00
Uppvaktning på självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.


Helsingfors i december 2016.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening rf:s styrelse