Läs även

Händelsekalender 2019 »

16.5.2018 Frihetskrigets nationella 100 års huvudfest

Programmet:

Kl. 09.00 gemensam kransnedläggning vid gravarna i Gamla kyrkans skvär med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys.

Kl.10.30 kyrkogång i Storkyrkan

Kl. 12. uppvaktningar på Sandudd

Kl.15.00 huvudfest i Finlandiahuset (kostnadsfri).

Närmare information och preliminära anmälningar:
Carl-Johan Hindsberg, carl-johan.hindsberg@svensk utveckling.fi eller tel: +358505557070

Henrik Sundbäck