Läs även

Händelsekalender 2019 »

16.5.2019 kl. 12.00

Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut

Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Pamela Westerlund