Läs även

Händelsekalender 2019 »

Höstmöte med föredrag

Separat kallelse publiceras senare

Föreningens stadgeenliga höstmöte med föredrag. Separat kallelse publiceras i höstens nummer av denna tidskrift. Läs föreningens hemsida www.frihetskriget.fi.

Pamela Westerlund