16.5.2019 kl. 12.00

31.12.2018 kl. 14:37
Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut

Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening