Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

17.5.2018 Traditionsenlig mannerheimmiddag på Wohls Gård

01.02.2018 kl. 14:58
Hornmusik. Föredrag med rubriken ”Kvinnans roll i Finlands befrielsekamp” av Kaj Alakoski.

Mörk kostym och ordnar.

Anmälning om deltagande till Kaj Alakoski tel. 0400-501 352 eller kaj@lkvmekka.fi.