Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

6.2.2019 kl. 12

31.12.2018 kl. 14:45
Den 6 februari kl.12.00.
Uppvaktning vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa kl. 12
Välkommen