Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

17.5.2019 kl. 18.00

31.12.2018 kl. 14:36
Traditionell Mannerheimmiddag på Wohls gård

Föreningen inbjuder till en festmiddag, en s.k. Mannerheimmiddag, på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade på dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut.

Festmiddagen ordnas nu för sjätte gången och är sålunda en årligen återkommande högtidlig tradition för medlemmarna. Separat inbjudan utsändes i februari.