Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

Höstmöte med föredrag

31.12.2018 kl. 14:34
Separat kallelse publiceras senare

Föreningens stadgeenliga höstmöte med föredrag. Separat kallelse publiceras i höstens nummer av denna tidskrift. Läs föreningens hemsida www.frihetskriget.fi.