Årets aktiviteter

Uppvaktningar

 • Uppvaktning kl. 9 vid minnesstenen över Lovisaslaget 6 februari.
 • Elisabetsskvären i Helsingfors 11 februari kl. 12.00.  Kransnedläggning vid Sigurds- Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke över slaget vid Pellinge. Efter uppvaktningen intas gemensam lunch.
 • Uppvaktning och kransnedläggning vid Frihetsmonumentet i Hangö 3 april. Kl. 12.00.
 • Uppvaktning vid Frihetsmonumentet i Lovisa den 7 april och vid minnesmärkena i Abborfors och Hardom. Föreningen inbjuder den tyska försvarsattachén att delta.
 • Uppvaktning vid minnesstenen över en stupad tysk soldat i Alberga den 11 april kl. 12.00.
 • Minnet av Helsingfors befrielse vid Gamla kyrkans skvär 12 april kl. 12.00 Uppvaktning vid minnesmärkena över Vita Gardets och de tyska stupade, tillsammans med vår finska broderförening. 
 • Uppvaktningar 19 april vid minnesmärkena invid Sibbo gamla kyrka kl. 12 och vid Domkyrkan i Borgå 19 kl. 13.
 • Gravgården i Lovisa tredje söndagen i maj. Uppvaktning kl. 9 vid graven av de vita och tyska stupade soldaterna. 
 • Gamla kyrkans skvär 16 maj kl. 12.00. Uppvaktning tillsammans med vår finska broderförening vid de stupade Vita Gardets minnesmärke och vid de stupade tyska soldaternas minnesmärke.
 • Självständighetsdagen 6.12.
 • Uppvaktning på gravgården i Lovisa kl. 9 och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt

    
Mannerheimmiddagen den 16 maj
Mannerheimmiddagen ordnas söndagen den 16 maj till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas för sjunde gången och är en årligt återkommande tradition för föreningens medlemmar. Om platsen meddelas närmare på vår hemsida.

Traditionsförbundets sommardagar i maj på Pansarbrigaden i Parola
Frihetskrigets traditionsförbundets sommardagar ordnas den 21-22 maj 2022 på Pansarbrigaden i Parola. Föreningen är representerad vid förbundsmötet och sommardagarna av styrelsemedlemmar.

En sommarutfärd för medlemmar i Frihetskrigets fotspår 
Utfärden som var planerad till år 2020 har blivit uppskjuten på grund av rådande pandemin återkommer. Föreningen inbjuder sina medlemmar att delta i sommarens traditionella utfärd i Frihetskrigets fotspår, som går till västra Finland, till Satakundafronten under ledning av överste Ernst Linder. Sommarutfärden sker med buss under två dagar i augusti 2022. Närmare information om utfärden finns på föreningens hemsida och i vår medlemstidning.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f. styrelse


Tidigare aktiviteter