Kallelse: stadgeenligt höstmöte

30.04.2014 kl. 07:49
Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte måndagen den 27 oktober 2014.

FÖRRYSKNINGSPERIODEN, 
TYSKLANDS MEDVERKAN OCH 
JÄGARRÖRELSENS TILLKOMST

Programmet inleds kl.17 med att Nylands Nation uppspikar en jägarplakett på nationshusets vägg vid Kaserngatan 40, Helsingfors. 

Efter plakettceremonin följer ordinarie höstmöte i nationshuset. Filosofie doktor Annette Forsén från Helsingfors universitet ett föredrag om jägarrörelsens tillkomst. 

Efter föredraget fri samvaro och gemensam måltid på egen bekostnad med nylänningarna i Vikingasalen.