Sandels 250 års festlunch 29.8.2014

30.04.2014 kl. 07:52
Med anledning av 250 år sedan generalen och fältmarskalken Johan August Sandels födelse, ordnas en tidstypisk festlunch med program på
Officersmässen i Dragsvik fredagen den 29 augusti 2014 kl. 13.

Lunchens menu och drycker följer historiska recept.

En trupp från Kungliga Nylands infanteriregemente uppträder med muskötexercis på brigadens flaggplan i uniformer från Finska kriget.
Kransnedläggning.

Anmälan om deltagande sker

a) genom att snarast skriftligen meddela per mejl till 
carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi eller telefon 050-5557070 
meddela namnen på deltagarna och

b) inbetala menuavgiften inkl. drycker 70 euro till Frihetskrigets Södra Traditionsförenings konto 

AKTIA FI 1640554320025149

Klädsel: mörk kostym, eller uniform, ordnar.

Transporter t/r: start kl. 09.45 från Lovisa, rådhuset, kl.10.30 från Borgå turisthållplats, kl. 11.30, från Helsingfors, Mannerheims ryttarstaty. 
Bussen stannar vid behov på vägen.  
Transporten betalas i bussen.