Händelsekalender 2015

25.01.2015 kl. 12:14

I medlemstidskriften Veteranen av år 1918, som distribueras till samtliga medlemmar informerar föreningen om sina medlemsaktiviteter. På föreningens webbsidor finns all aktuell information för medlemmarna.

Verksamhetsplanen för 2015 upptar följande medlemsaktiviteter:

Den 28 januari kl.12.30.
På den sk. Tammisunnuntai, deltar föreningens representanter tillsammans med medlemmar från Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys i uppvaktningen och kransnedläggningen vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och tyska stupade soldater i Gamla Kyrkans skvär.

Den 6 februari kl.12.00.
Uppvaktning vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa.

Den 11 februari kl. 12.00.
Uppvaktningen med kransnedläggning vid Sigurds-, Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke i Elisabetsskvären i Helsingfors. På uppvaktningen följer en gemensam lunch.

Den 12 mars kl. 18.00.
Föreningens 25-årsjubileum och stadgeenligt vårmöte hålls på Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6 i Kronohagen. Separat kallelse på annan plats i denna tidskrift.

Den 5 april kl.12.00.
Uppvaktning vid minnesmärket över i Frihetskriget stupade invid kyrkan i Nagu.

Den 12 april kl.12.00.
Uppvaktning till minnet av Helsingfors befrielse i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Den 19 april kl.12.00.
Uppvaktning först vid minnesmärket invid Sibbo gamla kyrka och sedan vid minnesmärket invid domkyrkan i Borgå. Därefter gemensam lunch i Borgå.

Den 16-17 maj
Traditionsförbundets (Perinneliitto) sommardagar hålls 16-17.5. i Riihimäki. Föreningens representanter deltar.

Den 16 maj kl.12.00.
Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Den 17 maj kl.18.00.
Föreningen inbjuder till en festmiddag, en s.k. Mannerheimmiddag, på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade på dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas nu för andra gången och avsikten är att göra den till en årligen återkommande högtidlig tradition för medlemmarna.

Tredje söndagen i maj kl.12.00.
Föreningens representanter uppvaktar på de stupades dag vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa.

Den 22-24 augusti
En tredagars utflykt till Filpula-Tammerfors-Lempäälä i de vita truppernas fotspår ordnas. Medlemmarna i Frihetskrigets Traditionsförening i Kust-österbotten inbjuds att delta i utflykten. Separat reseprogram ingår på annan plats i denna tidskrift.

I oktober
Föreningens stadgeenliga höstmöte med föredrag. Separat kallelse publiceras i höstens nummer av denna tidskrift. Läs föreningens hemsida www.frihetskriget.fi.

Den 6 decemberkl.12.00.
Uppvaktning på självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.