Kallelse till vårmöte

25.01.2015 kl. 18:20
Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte och föreningens 25-ärs jubileum.

Vårmötet och föreningens 25 års jubileum sker torsdagen den 12 mars 2015
på Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6 i Kronohagen.

Vårmötet inleds kl. 18 i klubbvåningen. Stadgeenliga ärenden.

Efter vårmötet firas 25-års jubileet i Elisabetssalen.

Program

Hälsningsord
av traditionsföreningens ordförande Carl-Johan Hindsberg.

Körsång - Muntra Musikanter

Festtal
av statssekreteraren vid Försvarsministeriet Marcus Rantala under rubriken 
” Från Jägare till Ukraina”.

Premieringar

Festmåltid


Middagen kostar 40 euro/person exkl. drycker. Ordet fritt.

Anmälan om deltagande:
Anmäl närvaro till föreningens sekreterare Henrik Sundbäck per mejl henda@saunalahti.fi senast en vecka innan den 5.3. eller per tel: 0400-508758. Deltagare betalar avgiften 40 euro till föreningens konto AKTIA FI 1640554320025149, skriv vid betalningen deltagarens namn.
Klädsel: Mörk kostym, ordnar.