Gemensam sommarexkursion

25.01.2015 kl. 18:32
Gemensam sommarexkursion för medlemmarna i Kust-Österbotten och södra Finland 22-24.8.2015

Vi besöker trakterna kring Mänttä och Tammerfors.

Närmare information: Ulla-Rita Blomqvist: 040-7334642 eller
ulla.rita.blomqvist@elisanet.fi