Verksamhetsplan för år 2016

01.12.2015 kl. 21:53

Information om verksamheten

Tidskriften Veteranen av år 1918 är medlemmarnas egen tidskrift, som utkommer två gånger per år, i januari och augusti. Den distribueras till samtliga medlemmars hemadress och den kommer också att kunna läsas på föreningens hemsidor. I den informerar föreningen om sina aktiviteter, kallar till vår- och höstmöten, informerar om uppvaktningar på olika orter inom verksamhetsområdet och publicerar artiklar som hänför sig till föreningens ändamål och uppgifter. I januarinumret ingår en s.k händelsekalender, som upptar föreningens alla aktiviteter under år 2016.
Dessutom kommer styrelsen, att på föreningens hemsidor, www.frihetskriget.fi,  informera om aktuella händelser och kommande aktiviteter. De medlemmar, som uppgett sin e-postadress, får information om kommande aktiviteter via sin e-post.


Möten och sammankomster

Föreningens vårmöte hålls den 15.3.kl. 18 00 i Helsingfors. Stadgeenligt höstmöte hålls i oktober. I samband med mötena hålls föredrag och avnjuts gemensam middag. 

Traditionsförbundets (Perinneliitto) sommardagar hålls i år på föreningens verksamhetsområde, på Nylands Brigad i Dragsvik. Medlemmarna inbjuds att delta i detta evenemang, som går av stapeln den 21 och 22 maj. 

Föreningen inbjuder den 17 maj till en festmiddag, en s.k. Mannerheimmiddag, på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors, med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas nu för tredje gången och är en årligen återkommande högtidlig tradition för medlemmarna.  


Exkursioner

En sommarexkursion med buss i Otto von Brandensteins tyska landstigningsstyrkas fotspår från Lovisa via Lahtis och Tavastehus till Helsingfors planers att genomföras i augusti.

Styrelsen avser, att under året i samråd med andra organisationer och föreningar i östra Nyland inleda planering av en uppvaktning sensommaren 2017 vid minnesmärket för ubåten UC-57 på Hamnskär utanför Lovisa. Det har då förflutit 100 år sedan ubåten på senhösten 1917 kom med vapen och förnödenheter inför frihetskriget. 


Uppvaktningar

  • Föreningens representanter uppvaktar i februari vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa den 6 februari 1918. 
  • Den traditionella uppvaktningen med kransnedläggning vid Sigurds-, Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke i Elisabetsskvären i Helsingfors sker den 11 februari kl. 12 dagen för slaget vid Pellinge. På uppvaktning följer en gemensam lunch.
  • Uppvaktning vid Frihetsmonumentet i Hangö den 3 april.
  • Uppvaktning den 5.4. vid minnesstenen i Korpo över slagen i Korpo-Pargas.
  • Uppvaktning till minnet av Helsingfors befrielse sker den 12 april kl. 12 i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater. 
  • Den 19 april uppvaktar föreningens representanter vid minnesmärkena invid Sibbo gamla kyrka och vid domkyrkan i Borgå.
  • Föreningens representanter uppvaktar den tredje söndagen i maj, på de stupades dag, vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa. 
  • Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut sker den 16 maj kl. 12 i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater. 
  • Föreningens representanter uppvaktar på självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.


Ekonomi

Föreningens ekonomi är stabil. Medlemsavgiften föreslås vara 23 euro. Budgeten för år 2016 innehåller en avsättning till 100-årsfonden på 1000 euro. Föreningens styrelse avser att ansöka om understöd för sin verksamhet av närstående stiftelser, föreningar och organisationer.

 

Helsingfors den 22 oktober 2015
Frihetskrigets Södra Traditionsförening rf:s styrelse