Händelsekalender 2016

07.03.2016 kl. 11:59

Den 28 januari kl.12.30.
På den sk. Tammisunnuntai, deltar föreningens representanter tillsammans med medlemmar från Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys i uppvaktningen och kransnedläggningen vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och tyska stupade soldater i Gamla Kyrkans skvär. 

Den 6 februari kl.12.00.
Uppvaktning vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa. 

Den 11 februari kl. 12.00.
Uppvaktningen med kransnedläggning vid Sigurds-, Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke i Elisabetsskvären i Helsingfors. På uppvaktningen följer en gemensam lunch.

Den 15 mars kl. 18.00.
Föreningens stadgeenliga vårmöte med föredrag hålls i Helsingfors. Separat kallelse utsänds till medlemmarna i februari.

Den 3 april kl.12.00.
Uppvaktning vid minnesstenen i Korpo.

Den 12 april kl.12.00.
Uppvaktning till minnet av Helsingfors befrielse i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater. 

Den 19 april kl.12.00.
Uppvaktning först vid minnesmärket invid Sibbo gamla kyrka och sedan vid minnesmärket invid domkyrkan i Borgå. Därefter gemensam lunch i Borgå.
                                    
Den 16 maj kl.12.00.
Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater. 

Den 17 maj kl.18.00.
Föreningen inbjuder till en festmiddag, en s.k. Mannerheimmiddag, på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade på dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas nu för tredje gången och är sålunda en årligen återkommande högtidlig tradition för medlemmarna. Separat inbjudan utsändes i februari. 

Den 21 och 22 maj
Traditionsförbundets (Perinneliitto) sommardagar hålls den 21 och 22 maj på Nylands Brigad i Dragsvik. Separat inbjudan till detta evenemang utsänds till medlemmarna i februari.

Tredje söndagen i maj kl.12.00.
Föreningens representanter uppvaktar på de stupades dag vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa. 

Sommarexkursion den 13 och 14 augusti
Årets sommarexkursion går till Lahtis via Lovisa i den tyska landstigningsstyrkans fotspår. Separat inbjudan med detaljprogram utsänds före sommaren.

I oktober
Föreningens stadgeenliga höstmöte med föredrag. Separat kallelse publiceras i höstens nummer av denna tidskrift. Läs föreningens hemsida www.frihetskriget.fi.

Den 6 decemberkl.12.00. 
Uppvaktning på självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.