Verksamhetsplan 2017

29.01.2017 kl. 12:09

Information om verksamheten
Traditionsföreningen vill med sin verksamhet slå vakt om Frihetskrigets traditioner och de händelser som ledde till landets frihet och självständighet. År 2018 fyller det självständiga Finland 100 år och föreningen bereder sig på uppvaktningar 0ch festligheter som 100 års minnet förpliktar föreningen till. Föreningen informerar om händelserna som ansluter sig till denna tid och vill genom uppvaktningar, utfärder och föredrag hålla traditionerna vid liv.
 

Veteranen av år 1918 och föreningens hemsida
Tidskriften Veteranen av år 1918 är medlemmarnas egen tidskrift, som utkommer två gånger per år, i februari och augusti. Den distribueras till samtliga medlemmars hemadress och den kommer också att kunna läsas på föreningens hemsidor. I den informerar föreningen om sina aktiviteter, kallar till vår- och höstmöten, informerar om uppvaktningar på olika orter inom verksamhetsområdet och publicerar artiklar som hänför sig till föreningens ändamål och uppgifter. I februarinumret ingår en händelsekalender, som upptar föreningens alla aktiviteter under år 2017.
Dessutom kommer styrelsen, att på föreningens hemsidor, www.frihetskriget.fi, informera om aktuella händelser och kommande aktiviteter. De medlemmar, som uppgett sin e-postadress, får information om kommande aktiviteter via sin e-post.


Mannerheimmiddagen på Wohls Gård 17 maj
Mannerheimmiddagen den 17.5 på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors, med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas år 2017 för fjärde gången och är en årligen återkommande högtidlig tradition för medlemmarna.


Sommarexkursion till 100-års minnet av ubåten UC-57
Föreningen avser att uppmärksamma 100-års minnet av ubåten UC-57, som år 1917 kom till den östnyländska skärgården med jägare, vapen och förnödenheter. På returresan försvann den tyska ubåten i okända öden. Föreningen strävar till att med båt eller skuta ta sig ut till Hamnskär för att bevittna ceremonierna och kransnedläggningen vid det ståtliga monumentet på klippan ute i Finska viken. Tidpunkt och program fastställs senare.


Höstexkursion till Tallin
Traditionsföreningens styrelse planerar en utfärd till Tallinn under hösten med bl.a. följande besöksmål: besök på sjöfartsmuseet där isbrytaren Suur Töll som deltog i Frihetskrigets händelser finns att bese, likaså ubåten Lembit med flera intressanta objekt. Avsikten är att besöka KGB-museet och fängelset.


Nya medlemmar välkomnas
Styrelsen avser att befrämja anskaffningen av nya medlemmar. Gamla medlemmar kan engagera vänner och bekanta som vill komma med i verksamheten och föreslå dem till nya medlemmar. Via hemsidan kan man ansöka om medlemskap.


Övrig verksamhet och stadgeenliga möten
Traditionsföreningens stadgeenliga möten är vårmötet och höstmötet. I samband med mötena hålls föredrag och avnjuts gemensam middag. Under året hålls behövligt antal styrelsemöten, ca fem till sju.


Uppvaktningar
Föreningens representanter uppvaktar i februari vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa den 6 februari 1918.

Den traditionella uppvaktningen med kransnedläggning vid Sigurds-, Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke i Elisabetsskvären i Helsingfors sker den 11 februari kl. 12 dagen för slaget vid Pellinge. På uppvaktning följer en gemensam lunch.

Uppvaktning vid Frihetsmonumentet i Hangö den 3 april.

Uppvaktning den 5.4. vid minnesstenen i Korpo över slagen i Korpo-Pargas.

Uppvaktning till minnet av Helsingfors befrielse sker den 12 april kl. 12 i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Den 19 april uppvaktar föreningens representanter vid minnesmärkena invid Sibbo gamla kyrka och vid domkyrkan i Borgå.

Föreningens representanter uppvaktar den tredje söndagen i maj, på de stupades dag, vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa.

Uppvaktningen till minnet frihetskrigets slut sker den 16 maj kl. 12 i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Föreningens representanter uppvaktar på självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.


Ekonomi
Föreningens ekonomi är beroende av medlemsavgifter och understöd. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad, 23 euro per medlem.
Föreningens styrelse avser att ansöka om understöd för sin verksamhet av närstående stiftelser, föreningar och organisationer.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening rf:s styrelse