Hamnskär kallar

05.06.2017 kl. 11:26
100 års minnesdag för den tyska u-båten UC-57
Fredagen den 11 augusti 2017 i Lovisa och hamnskär.

Det har i år förflutit 100 år sedan den tyska ubåten UC-57 år 1917 kom till Lovisa skärgård med jägare och vapen inför Frihetskriget. Denna mycket speciella händelse uppmärksammar vår traditionsförening med en programdag i Lovisa den 11 augusti och med en båtfärd ut till det imposanta minnesmärket på Hamnskär, där ceremoni & kransnedläggning sker.

 

Programmet och dagen är öppen för gamla och nya medlemmar och övriga intresserade. Anmälningstiden har gått ut.

Kl. 10.15 Samling på Gamla Begravningsplatsen i Lovisa för kransnedläggning på de stupade tyskarnas och frihetskrigarnas gravar.

Kl. 11 Avfärd från Skeppsbron i Lovisa med skutorna m/aux Österstjernan och m/aux Alexandra som seglar till Hamnskär för att åse ceremonierna och kransnedläggningarna vid Hamnskärsmonumentet. Lunchservering ombord.

Kl. 14.30 Kransnedläggning vid minnesmärket på Hamnskär. Därefter segling tillbaka till Lovisa.
Klädsel efter väderlek.

Kl. 19 Festmiddag i Lovisa på restaurang Kapellet, Drottninggatan 19. Lovisa stads musikkapell uppträder. Festföredrag av professor Henrik Meinander.
Klädsel: mörk kostym (klädbyte möjligt ombord).

 

Busstransporter, start från Ekenäs resecentrum kl. 07.15, (påstigning längs vägen möjlig, meddela därom till Henrik Sundbäck, henda@saunalahti.fi), Västerleden/Obbnäs hållplats i Kyrkslätt kl. 8.00, Helsingfors Mannerheims staty kl. 08.45, Borgå Fredsgatans turisthållplats 9.30, Gammelby kl.10 till Lovisa. Retur samma väg efter middagen.