Vårmöte 13.3.2018 i Helsingfors

14.01.2018 kl. 22:13
Styrelsen kallar till stadgeenligt vårmöte och efter mötet en gemansam måltid.

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 13.3.2018 I HELSINGFORS

Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt vårmöte tisdagen 13 mars 28 mars 2018 kl. 18 00 på Tekniskas Salar i Helsingfors, adr. Eriksgatan 2, 6 våningen.
 

På mötet behandlas följande ärenden.

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av protokolljusterare och rösträknare
  3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  4. Godkänns föredragningslistan
  5. Föredras verksamhetsberättelsen för år 2017
  6. Föredras bokslutet för år 2017
  7. Föredras verksamhetsgranskarnas berättelse
  8. Fastställs bokslut och besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga
  9. Behandlas till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.
  10. Mötets avslutande

Efter mötet gemensam måltid.

Angående övrigt program på vårmötet, se föreningens hemsida: www.frihetskriget.fi/aktuellt

 

Styrelsen