6.12.2019 kl. 12.00

05.12.2019 kl. 14:33
Uppvaktning på Självständighetsdagen i Lovisa och Kyrkslätt

Uppvaktning på Självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.