Inbjudan till 30-års jubileumsfest

20.01.2020 kl. 12:05
Torsdagen den 5 mars 2020 kl. 18
Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6

Frihetskrigets södra traditionsförening
30-års jubileumsfest

 

Torsdagen den 5 mars 2020 kl. 18
Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6


Program

Sång av manskören Frihetsbröderna

Välkomsthälsning av föreningens ordförande
Carl-Johan Hindsberg

Ungdomens röst

Musik av polisens blåskvintett

Festtal av överste Anders Gardberg
”Från ord till handling – reflexioner över utvecklingen 1917-1918”

Premieringar

Festmiddag


Anmälan om deltagande sker till sekreteraren
Fred Packalén, fred.packalen@freddis.fi senast 26.2.2020.

I samband med anmälan inbetalas supéavgiften på föreningens konto FI 164055 43200 25149

80 euro med drycker, 50 euro utan drycker

Klädsel: mörk kostym och ordnar

(Föreningens vårmöte hålls kl. 17)