Höstmöte 3.11.2020

29.10.2020 kl. 21:25
Föreningens stadgeenliga höstmöte hålles på Kaptensbostället på Nylands Brigad i Dragsvik tisdagen den 3 november 2020 klockan 17.30. 

Möteshandlingar och munskydd för den som inte har med sig, utdelas på mötet.

Dragsvik kaptensbostället ligger inne på brigadens område och är ursprungligen ett militieboställe i kung Karl XI:s indelningsverk från 1684, som nu fungerar som privat museum som saknar motstycke bland övriga truppförband- eller motsvarande museer i Finland.

De som kommer med tåg stiger av vid Dragsviks haltpunkt. Transport ordnas från och till Dragsviks haltpunkt. Tågtidtabell; start från H:fors 15.36, framme i Dragsvik 16.47. Tillbaka start från Dragsvik 21.10, framme i H:fors 22.26.

De som kommer med egna bilar kör till Kaptensbostället via brigadens port.

På höstmötet behandlas följande frågor:

Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

Godkännande av föredragningslistan.

Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för år 2021.

Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för år 2021.

Val av styrelsens ordförande och viceordförande för år 2021.

Val av medlemmar i styrelsen för år 2021.

Val av två ordinarie verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.

Behandlas övriga i kallelsen eller till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.

Mötets avslutande.

Presentation av Kaptensbostället görs av Kaptenlöjtnant Marko Nieminen

Mötesservering med mat och dryck. Meddela eventuella matallergier då du anmäler dig.

Anmälningar senast den 29.10.2020 till Christian Cavonius telefon 050 4678 502 eller ccavonius@gmail.com
Behövs för serveringen och transportinformation.

Om du inte är finsk medborgare behöver vi ditt passnummer och vilket medborgarskap.

Välkomna

Styrelsen