Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

3.4.2018 I Hangö uppvaktning vid frihetsmonumentet I Hangö

01.02.2018 kl. 21:05
Till minnet av Östersjödivisionens landstigning.

Medlemmar erbjuds busstransport, 20 € per person tur retur, från Lovisa till Hangö.Bussen stannar i Gammelby, Borgå, Söderkulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Pickala, Ingå, Karis och Ekenäs.

Samling klockan 12.00 vid monumentet. Under hemfärden besöks Frontmuseet i Lappvik där det erbjuds guidning samt måltid och plättar, på egen bekostnad. På hemfärden stannar vi ännu i Ekenäs och Karis för en uppvakting vid de där belägna tyska gravarna.     

OBS! Begränsat antal deltagare. Anmälning om deltagande till Kaj Alakoski telefonnummer 0400-501 352 eller kaj@lkvmekka.fi.

Vid anmälan inbetalas 20 euro/person till Traditionsföreningens konto: AKTIA FI16 4055 4320 0251 49. Sista anmälningsdag är 25.3.