Medlemskap

Till medlem i föreningen kan ansluta sig enskild person som är intresserad av föreningens verksamhet och som styrelsen godkänner. Årsmedlemsavgiften är 25 euro. Föreningen har cirka 350 medlemmar.

Fyll i medlemskapsformuläret