Styrelse verksamhetsgranskare och kontaktpersoner 2022

Ordförande
Carl-Johan Hindsberg
Helsingfors
+358 50 5557070
carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi

Vice ordförande
Magnus Westerholm
Ingå
+358 40 0425725
magnus.westerhom@luukku.com

Sekreterare
Fred Packalén
Helsingfors
+358 40 5012329
fred.packalen@freddis.com

Skattmästare
Mimi Wiik
Helsingfors
+358 50 5509797
mimiritva@gmail.com

Medlemssekreterare
Christian Cavonius
Ekenäs
+358 50 4678502
ccavonius@gmail.com

Informatör
Lilian von Bell
Vanda
+358 50 5568059
ia@vonbell.net

Kontakt hemsidan
Ulla-Rita Blomqvist
Grankulla
+358 40 7334642
ulla-rita.blomqvist@elisanet.fi

Medlemmar

Ola Lindholm
Kimito
+358 44 0425825
ola.lindholm@lahitapiola.fi

Berndt-Gustaf Schauman
Lovisa
+358 505967001
b-gs@sulo.fi

Henrik Sundbäck
Borgå
+35840 0508758
henda@saunalahti.fi

Erkki Tuormaa

Lovisa

erkki.tuormaa@sulo.fi

Verksamhetsgranskare
Gunnar Weckström
Vanda

Krister Malmström
Kyrkslätt

Ersättare
Johan von Wendt
Borgå

Marit Råman
Helsingfors

Kontaktpersoner

Kaj Alakoski, Kyrkslätt

Anders von Bell, Vanda

Carl-Johan Grönberg, Sjundeå

Kurt Stoor, Karis

Patrik Westerback, Helsingfors