Artiklar

Frihetskampen i Sydöstra Finland

Striderna mellan de röda trupperna och skyddskårerna utbröt på bred front i slutet av januari, sedan beslutet om mobilisering gjorts av röda gardet i Helsingfors. Läs mera »

Frihetskampen i Västra Nyland

Hangö udd var under ryska tiden ett militärområde till vilken vem som helst inte ägde tillträde. Icke-ortsbor fick inte resa dit, telefontrafiken var reglerad och till och med gatubelysningen var reglerad.Läs mera »

Befrielsen av Viborg våren 1918

Ännu medan slutstriderna om Tammerfors pågick, anlände till general Löfström i St Michel ett telegram avsänt från överbefälhavarens stab den 4 april kl. 9.34 e.mLäs mera »

Befrielsen av Åbo, Åboland och Åland 1918

I Åbo började lugnet och den lagliga ordningen upplösas Den slutliga urladdningen började med en konflikt mellan socialisterna och stadens fäder om kommandot över den kommunala brandkåren. Läs mera »

Befrielsen av Lovisa och Lahtis våren 1918

Landningsavdelningen Brandenstein befriade områdena kring Lovisa och Lahtis från röda gardets förtryck. Läs mera »

Tyska Östersjödivisionens landstigning i Hangö den 3 april 1918

Frihetskrigets Södra Traditionsförenings vårexkursion till Hangö 3.4.2014Läs mera »

Striderna norr om Tammerfors 1918

Anfallet mot Tammerfors utfördes av fyra armegrupperingarLäs mera »