Bakgrund

Traditionsföreningen bär upp arvet och traditionerna från Frihetskriget 1918, som säkerställde Finlands självständighet och frihet.

Grunden för lagbunden samhällsordning och demokrati kunde därmed läggas. Utan den vita segern hade detta inte varit möjligt.

Den vita armén kunde efter fullgjort uppdrag intåga i triumf under general Mannerheims ledning den 16 maj 1918 i Helsingfors.  Därmed avslutades Frihetskriget som hade inletts den 28 januari samma år.

Föreningen bygger vidare på de traditioner Frihetskrigarnas vårdstiftelse representerat. Den nuvarande traditionsföreningen grundades den 13.2.1990 på Handelsgillet i Helsingfors och hette då Frihetskrigets Södra Finlands Svenska Traditionsförening r.f.  År 2011 ändrades föreningens namn till Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f.

Föreningen är medlem i Frihetskrigets Traditionsförbund som har säte i Tammerfors. (www.perinneliitto.fi)

Föreningens syfte är att sprida information om Frihetskriget och dess betydelse för landets historia och hedra Frihetskrigsveteranerna.  Föreningen ordnar årligen uppvaktningar vid Frihetskrigets minnesmärken,
mötes- och programkvällar och sommarexkursioner. Alla som är intresserade av detta kan bli medlem i föreningen.