Verksamhetsplan 2022

21.10.2021 kl. 22:16


Allmän information om traditionsverksamheten
Traditionsföreningen vill med sin verksamhet slå vakt om Frihetskrigets traditioner och de händelser som ledde till Finlands frihet och självständighet. Föreningen informerar om händelser och uppvaktningar, utfärder och föredrag som ansluter sig till minnet av Frihetskriget, dess traditioner och Finlands historia. 

Tidskriften Veteranen av år 1918
Tidskriften Veteranen är medlemmarnas egen tidskrift som utkommer två gånger per år, i februari och augusti. Den distribueras till samtliga medlemmars hemadress och den kan även läsas på föreningens hemsidor. På tidningen informerar föreningen om sina aktiviteter, kallar till vår-höstmöten informerar om uppvaktningar på olika orter inom verksamhetsområdet och publicerar artiklar som hänför sig till föreningens ändamål och uppgifter. I februarinumret ingår en händelsekalender föreningens aktiviteter under 2022. 

Traditionsföreningens hemsida
Därtill informerar styrelsen på sin hemsida www.frihetskriget.fi aktuella händelser och kommande aktiviteter. Hemsidan innehåller en förteckning på minnesmärken från Frihetskriget. Förteckningen utvecklas och är under arbete. På hemsidan hittar du kontaktuppgifter till föreningens styrelsemedlemmar och kontaktpersoner. De medlemmar som uppgett sin e-postadress får informationen om kommande händelser via e-postadressen. 

Uppvaktningar

FEBRUARI

Uppvaktning kl. 9 vid minnesstenen över Lovisaslaget 6 februari.

Elisabetsskvären i Helsingfors 11 februari kl. 12.00.  Kransnedläggning vid Sigurds- Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke över slaget vid Pellinge. Efter uppvaktningen intas gemensam lunch.


APRIL

Uppvaktning och kransnedläggning vid Frihetsmonumentet i Hangö 3 april. Kl. 12.00.

Uppvaktning vid Frihetsmonumentet i Lovisa den 7 april och vid minnesmärkena i Abborfors och Hardom. Föreningen inbjuder den tyska försvarsattachén att delta.

Uppvaktning vid minnesstenen över en stupad tysk soldat i Alberga den 11 april kl. 12.00.

Minnet av Helsingfors befrielse vid Gamla kyrkans skvär 12 april kl. 12.00 Uppvaktning vid minnesmärkena över Vita Gardets och de tyska stupade, tillsammans med vår finska broderförening. 

Uppvaktningar 19 april vid minnesmärkena invid Sibbo gamla kyrka kl. 12 och vid Domkyrkan i Borgå 19 kl. 13.


MAJ

Gravgården i Lovisa tredje söndagen i maj. Uppvaktning kl. 9 vid graven av de vita och tyska stupade soldaterna. 

Gamla kyrkans skvär 16 maj kl. 12.00. Uppvaktning tillsammans med vår finska broderförening vid de stupade Vita Gardets minnesmärke och vid de stupade tyska soldaternas minnesmärke.


DECEMBER

Självständighetsdagen 6.12. Uppvaktning på gravgården i Lovisa kl. 9 och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt

Aktiviteter

MAJ

Mannerheimmiddagen den 16 maj
Mannerheimmiddagen ordnas söndagen den 16 maj till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas för sjunde gången och är en årligt återkommande tradition för föreningens medlemmar. Om platsen meddelas närmare på vår hemsida.

Traditionsförbundets sommardagar i maj i Seinäjoki
Frihetskrigets traditionsförbundets sommardagar ordnas den 21-22 maj 2022 i Seinäjoki. Föreningen är representerad vid förbundsmötet och sommardagarna av styrelsemedlemmar.


En sommarutfärd för medlemmar i Frihetskrigets fotspår 
Utfärden som var planerad till år 2020 har blivit uppskjuten på grund av rådande pandemin återkommer. Föreningen inbjuder sina medlemmar att delta i sommarens traditionella utfärd i Frihetskrigets fotspår, som går till västra Finland, till Satakundafronten under ledning av överste Ernst Linder. Sommarutfärden sker med buss under två dagar i augusti 2022. Närmare information om utfärden finns på föreningens hemsida och i vår medlemstidning.

Föreningen inleder samarbete med organisationen Skyddskårstraditioner
År 2020 blev föreningen medlem i den nygrundade föreningen Skyddskårstraditioner r.f. 

Nya medlemmar välkomnas
Styrelsen befrämjar anskaffningen av nya medlemmar. Nuvarande medlemmar uppmanas att engagera vänner och bekanta som önskar komma med i verksamheten och föreslå dem till nya medlemmar. Ansökan om medlemskap går att göra via hemsidan eller genom att fylla i en ansökningsblankett. 

Styrelsens verksamhet och stadgeenliga möten
Traditionsföreningens stadgeenliga möten är vårmötet och höstmötet. I samband med dem hålls föredrag och gemensam middag ordnas på egen bekostnad. Styrelsen sammanträder under året fem-sex gånger. Föreningens nät av kontaktpersoner aktiveras under året.

Ekonomin
Föreningen ekonomi är beroende av medlemsavgifter och externa understöd. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad, 25 € per medlem. Tidskriften Veteranen av år 1918 är en medlemsförmån. Styrelsen säljer medlemsmärken och gravmärken. 


21.10.2021