Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Sina syften förverkligar föreningen genom att
 • samla och arkivera historiskt material vad gäller Frihetskriget och deltagare i detta
 • understöda upplysande publikationsverksamhet om Frihetskrigets händelser och om dem som deltagit i detta
 • ordna fester, utfärder och föredrag för att hedra minnet av Frihetskriget och belysa betydelsen av kriget
 • sköta minnesmärken som hänför sig till händelser under Frihetskriget, iståndsätta och vårda deras omgivningar samt ordna uppvaktningar vid betydelsefulla tillfällen

 

Händelsekalendern 2019

Aktuellt

7.3.2019 kl. 18.00

Vårmöte i Karis. Socis, Nils Grabbegatan 6Läs mera »

Höstmöte med föredrag

Separat kallelse publiceras senareLäs mera »

6.12.2019 kl. 12.00

Uppvaktning på Självständighetsdagen i Lovisa och KyrkslättLäs mera »

Verksamhetsplan för 2018

Frihetskrigets södra traditionsförening r.f.Läs mera »