Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Föreningen förverkligar sina syften genom att
 • samla och arkivera historiskt material vad gäller Frihetskriget och deltagare i detta
 • understöda upplysande publikationsverksamhet om Frihetskrigets händelser och om dem som deltagit i detta
 • ordna fester, utfärder och föredrag för att hedra minnet av Frihetskriget och belysa betydelsen av kriget
 • sköta minnesmärken som hänför sig till händelser under Frihetskriget, iståndsätta och vårda deras omgivningar samt ordna uppvaktningar vid betydelsefulla tillfällen

Aktuellt

Höstmöte 2.11.2021

Föreningen kallar till höstmöte tisdagen den 2 november 2021 kl 17.30 på Vallmogård, Vallmogränd 3, Grankulla. Läs mera »

Förslag till VERKSAMHETSPLAN 2021

Traditionsföreningen vill med sin verksamhet slå vakt om frihetskrigets traditioner och de händelser som ledde till Finlands frihet och självständighet. Föreningen informerar om händelser och uppvaktningar, utfärder och föredrag som ansluter sig till minnet av frihetskriget och dess traditioner.Läs mera »
Frihetskrigets Södra Traditionsförening