Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Sina syften förverkligar föreningen genom att
 • samla och arkivera historiskt material vad gäller Frihetskriget och deltagare i detta
 • understöda upplysande publikationsverksamhet om Frihetskrigets händelser och om dem som deltagit i detta
 • ordna fester, utfärder och föredrag för att hedra minnet av Frihetskriget och belysa betydelsen av kriget
 • sköta minnesmärken som hänför sig till händelser under Frihetskriget, iståndsätta och vårda deras omgivningar samt ordna uppvaktningar vid betydelsefulla tillfällen

Aktuellt

14.4.2018 kl. 16 Inbjudan till minnesfest 100 år

I anledning av Helsingfors och fri- och skyddskåristernas befrielseLäs mera »

3.4.2018 I Hangö uppvaktning vid frihetsmonumentet I Hangö

Till minnet av Östersjödivisionens landstigning. Läs mera »

17.5.2018 Traditionsenlig mannerheimmiddag på Wohls Gård

Hornmusik. Föredrag med rubriken ”Kvinnans roll i Finlands befrielsekamp” av Kaj Alakoski. Läs mera »

Verksamhetsplan för 2018

Frihetskrigets södra traditionsförening r.f.Läs mera »