För alla historieintresserade  erbjuder Frihetskrigets södra traditionsförening en möjlighet att fördjupa sig i Finlands frihetskrig.

Traditionsföreningens syfte är att slå vakt om frihetskrigets traditioner och de händelser som möjliggjorde att Finland blev självständigt.

Detta sker genom att ordna  program med anknytning till Frihetskriget t ex uppvaktningar vid olika monument, möten, fester och utfärder samt genom att utge tidningen Veteranen av 1918.

Läs mer

      

INBJUDAN TILL MANNERHEIMMIDDAG

Fredagen den 17 maj 2024 kl. 18 på Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6, Helsingfors.

Läs mer

Kalender

Måndag
12.8
10:00
Fredag
6.12
12:00

Uppvaktning den 6.12.2024

Grangården i Lovisa och Sigurdsminumentet i Livisa