Kallelse till vårmöte 11.3.2024 kl 17

Läs mer och anmäl dig
 

Vid mötet uppträder doktorn i militärvetenskaper Ove Enqvist med ett anförande jämte bilder som bär rubriken: Makilo-Obbnäs-Sigurdskåren-1918. Kustartilleriets tillkomst och roll i Finland. Efter mötet gemensam middag

För alla historieintresserade  erbjuder Frihetskrigets södra traditionsförening en möjlighet att fördjupa sig i Finlands frihetskrig.

Traditionsföreningens syfte är att slå vakt om frihetskrigets traditioner och de händelser som möjliggjorde att Finland blev självständigt.

Detta sker genom att ordna  program med anknytning till Frihetskriget t ex uppvaktningar vid olika monument, möten, fester och utfärder samt genom att utge tidningen Veteranen av 1918.

Läs mer

Måndag
11.3
17:00

Vårmöte 2024

Restaurang Glaspalatset, Helsingfors
Onsdag
3.4
12:00

Uppvaktning i Hangö

Frihetsmonumentet i Hangö
Söndag
7.4
12:00

Uppvaktning i Lovisa

Frihetsmonumentet i Lovisa
Fredag
12.4
12:00

Uppvaktning i Helsingfors

Gamla kyrkans skvär, Helsingfors
Fredag
19.4
12:00

Uppvaktning i Sibbo

Sibbo gamla kyrka
Fredag
19.4
13:00

Uppvaktning i Borgå

Domkyrkan i Borgå
Torsdag
16.5
12:00

Uppvaktning i Helsingfors

Gamla kyrkans skvär, Helsingfors
Torsdag
16.5
17:00

Mannerheimmiddagen

Helsingfors
Söndag
19.5
12:00
Fredag
6.12
12:00

Uppvaktning den 6.12.2024

Grangården i Lovisa och Sigurdsminumentet i Livisa