Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar

Aktuellt

Höstmöte 2.11.2021

Föreningen kallar till höstmöte tisdagen den 2 november 2021 kl 17.30 på Vallmogård, Vallmogränd 3, Grankulla. Läs mera »

Föreningen förverkligar sina syften genom att

  • samla och arkivera historiskt material vad gäller Frihetskriget och deltagare i detta

  • understöda upplysande publikationsverksamhet om Frihetskrigets händelser och om dem som deltagit i detta

  • ordna fester, utfärder och föredrag för att hedra minnet av Frihetskriget och belysa betydelsen av kriget

  • sköta minnesmärken som hänför sig till händelser under Frihetskriget, iståndsätta och vårda deras omgivningar samt ordna uppvaktningar vid betydelsefulla tillfällen