Styrelse verksamhetsgranskare och kontaktpersoner 2020

 

Ordförande 

 

Carl-Johan Hindsberg 

Helsingfors

 

 

+358 50 5557070

 

 

 

carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi

 

 

 

 

 

Vice ordförande 

 

Magnus Westerholm 

Ingå

 

 

+358 40 0425725

 

 

 

magnus.westerhom@luukku.com

 

 

 

 

 

Sekreterare

 

Fred Packalén

Helsingfors

 

 

+358 40 5012329

 

 

 

fred.packalen@freddis.com

 

 

 

 

 

Skattmästare

 

Mimi Wiik

Helsingfors

 

 

+358 50 5509797

 

 

 

mimiritva@gmail.com

 

 

 

 

 

Medlemssekreterare

 

Christian Cavonius

Ekenäs

 

 

+358 50 4678502

 

 

 

ccavonius@gmail.com

 

 

 

 

 

Informatör

 

Lilian von Bell

Vanda

 

 

+358 50 5568059

 

 

 

ia@vonbell.net

 

 

 

 

 

Kontakt hemsidan

 

Ulla-Rita Blomqvist

Grankulla

 

 

+358 40 7334642

 

 

 

ulla-rita.blomqvist@elisanet.fi

 

 

 

 

 

Medlemmar

 

 

 

Ola Lindholm   +358 44 0425825 Kimito

 

 

ola.lindholm@lahitapiola.fi

 

 

 

 

 

Berndt-Gustaf Schauman

 

+358 505967001

Lovisa

 

 

b-gs@sulo.fi

 

 

 

 

Borgå

Henrik Sundbäck

 

+35840 0508758

 

 

 

henda@saunalahti.fi

 

 

 

 

 

Verksamhetsgranskare

 

 

 

Gunnar Weckström

 

 

Vanda

Krister Malmström

 

 

Kyrkslätt

 

 

 

 

Ersättare

 

 

 

Johan von Wendt

 

 

Borgå

Marit Råman

 

 

Helsingfors

       
Kontaktpersoner      

Kaj Alakoski, Kyrkslätt

 

 

 

Anders von Bell, Vanda

 

 

 

Carl-Johan Grönberg, Sjundeå

 

 

 

Kurt Stoor, Karis

 

 

 

Patrik Westerback, Helsingfors

     
Frihetskrigets Södra Traditionsförening