Höstmöte 2.11.2021

17.10.2021 kl. 20:52
Föreningen kallar till höstmöte tisdagen den 2 november 2021 kl 17.30 på Vallmogård, Vallmogränd 3, Grankulla.

Efter mötet berättar kulturrådet Clara Palmgren om Grankulla 1918. Gemensam måltid därefter.¨

Vänligen bekräfta ditt deltagande i måltiden genom att betala in måltidens pris, 20 euro exkl drycker, på föreningens konto
FI16 4055 4320 0251 49 senast 25.10.21.